Weekly activities

Tabulka níže má 3 strany -> pro použití na mobilním zařízení -> kliknutím na tabulku vyvoláte ovládací prvky.

The table below has 3 pages -> for use on a mobile device -> click on the table to bring up the controls.