Začít spolu

Fotky z našich interaktivních místností

PROČ „ZAČÍT SPOLU“?

Děti touží poznávat svět a učit se vlastní činností a zkušenostmi. Učení je přirozenou součástí jejich života. Jsou zvídavé a už v nejútlejším věku se umí velmi dobře ptát na to, co je opravdu zajímá. Bohužel systémové školství přináší dětem již „nalajnované“ otázky a zároveň i odpovědi a veškerá kreativita dětí postupem času slábne. Naštěstí existuje spoustu cest, které vedou k otevřené budoucnosti a seberealizaci dětí. Jednou z těchto cest je alternativní vzdělávací program „Začít spolu“ společně s jógovou filozofií. 

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který přirozeně objevuje silné stránky dětí a pomáhá jim v jejich seberealizaci. Děti pracují v centrech aktivit, kterých bývá dohromady jedenáct. Je jen na nich, které centrum je zaujme a v čem se budou dále rozvíjet. Přebírají zodpovědnost za svoji volbu, učí se kriticky myslet a spolupracovat s ostatními. Chyba není selháním, ale přirozeným procesem učení. Každý z nás dělá v životě chyby, důležité je umět si chybu připustit, poučit se z ní a následně ji pustit. To se dětem na této cestě daří.  

Jednotlivá centra v „Začít spolu“ tvoří domácnost, kostky a doprava, pokusy a objevy, manipulační a stolní hry, ateliér, hudba, voda a písek, dílna, dramatika, knihy a písmena a v neposlední řadě také centrum pohybových činností. V naší školce jsme si toto poslední centrum přejmenovali na centrum jógy, kde mají děti prostor meditovat, relaxovat s esenciálními oleji, protáhnout se, vytvořit si příběh z jógových karet, který si mohou následně zacvičit samy či v páru, nebo ve skupince. Hned vedle tohoto centra se nachází centrum hudby, kde jsou připraveny muzikoterapeutické nástroje jako je sundrum, šamanské bubny, kalimba, djembe buben, koshi zvonkohry, chrastidla a spoustu dalších nástrojů. Podařilo se nám vypozorovat, že tato dvě centra, tedy hudbu a jógu navštěvují zejména děti hledající cestu k vnitřnímu klidu, děti z nějakého důvodu neklidné. Zde mají prostor pro rozvíjení své intrapersonální inteligence, porozumění sobě samému. 

Spojení „Začít spolu“ a jógy je velmi obohacující. Tyto dvě cesty se vzájemně prolínají a souzní spolu. Děti se učí přirozeně a cítí se samy sebou. V józe se ponoří do světa kouzelného příběhu a „žijí“ jógu. Pokud jim vytvoříme bezpečné prostředí, vše dělají, jak nejlépe umí a v danou chvíli dovedou. Neporovnávají se a nehodnotí mezi sebou. Lektoři dětské jógy jsou v roli pozorovatelů, kteří jsou připraveni pomoci, když bude potřeba, ale zbytečně do osobního prostoru dětí nezasahují. Učitelé ve vzdělávacím programu „Začít spolu“ jsou v roli průvodců a taktéž jsou připraveni pomoci jen na vyžádání. Děti samy hledají cestu ke svému úspěchu, cíli a radosti ze života a kde jinde začít než v mateřské škole.

KNIHY A PÍSMENA (ŠKOLIČKA)

Toto centrum slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní a matematické dovednosti. Nabízí širokou škálu možností, a to nejen prohlížení knih, ale také produktivní činnosti, jako je vytváření obrázkových příběhů, koláží, sestavování slov podle vzoru, tvorba vlastních knih a dalších zajímavých činností.

 

POKUSY A OBJEVY

Koutek slouží k různým pozorovacím činnostem, pokusům, objevování a experimentování. Do tohoto koutku zařazujeme lupy, mikroskopy, váhy, baterky, zkumavky, kapátka, zrcátka, magnety a další pomůcky. Jsou zde umístěny i přírodniny sloužící k pokusům, a to kousky mechu, listy, semínka rostlin… Koutek v dětech probouzí chuť objevovat a zkoumat nové a zajímavé věci.

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY

Toto centrum je zaměřeno především na rozvíjení jemné motoriky, poznávání barev a tvarů. Tomu je přizpůsobena také široká škála pomůcek, kdy základem jsou přírodniny (kaštany, žaludy, ořechy, šípky a další), dále pak korálky, modelína, domino, puzzle, pexeso, skládačky, hlavolamy, rébusy, magnetické tabulky, stavebnice a společenské hry. V tomto centru děti často tráví čas ve skupinkách.

KOSTKY A DOPRAVA

Zde se děti učí vzájemné spolupráci a komunikaci, rozvíjejí jemnou a hrubou motoriku, prostorovou orientaci a svoji tvořivost. Mohou také trénovat stavbu podle plánku. K dispozici jsou různě barevné dřevěné kostky, dřevěné stavebnice a lego. Centrum je obohaceno také dopravními prostředky, značkami, figurkami zvířat a lidí.

JÓGA

Toto centrum je umístěné v blízkosti hudebního koutku, v klidnější části. Děti mají k dispozici podložky na jógu, různé jógové karty, bloky, pásky, nahřívací polštářky, pomůcky na dechová cvičení (míčky, peříčka), overbally, pexesa a další pomůcky. Využívat mohou také muzikoterapeutické nástroje z hudebního koutku a meditační polštáře. V koutku děti cvičí samostatné a párové jógové pozice, jógové sestavy a tvoří se tu také různé jógové příběhy.

HUDBA

Hudební koutek je umístěn v blízkosti klavíru, který mají děti k dispozici a mohou ho plně využívat. Děti zde využívají prostor na tanec, hudebně pohybové hry, zpívají písně, vymýšlejí hudební doprovody, vytleskávají melodie a učí se poslouchat různé styly hudby. Koutek je vybaven rytmicko-melodickými nástroji, Orffovými nástroji, dřevěným instrumentářem a muzikoterapeutickými nástroji, jako jsou šamanské bubny, djembe bubny, zvonkohry, tibetské misky, sundrum, kalimba a spoustu dalších.

DRAMATIKA

Tento koutek je plný pomůcek na námětové hry, při nichž děti rozvíjejí komunikační schopnosti, slovní zásobu a paměť. Učí se různým sociálním rolím a rozvíjejí tak své sociální cítění. K dispozici mají velký domeček s vybavením. Dále širokou škálu převleků, kostýmů, kočárků, loutek, šátků, dekorací, šperků, převleků pro panenky, doktorských a kadeřnických pomůcek. Je zde velký prostor pro představivost a tvořivost.

DOMÁCNOST

Tento koutek je vybaven reálným nábytkem a funkčními pomůckami. Už na první pohled připomíná opravdovou kuchyň s pracovní deskou a širokou škálou nádobí. Děti zde pracují doopravdy. Připravují pomazánky, saláty, ovocné špízy, limonády, pečené čaje a spoustu dalších sladkých a slaných pochutin. Mohou také pohostit své kamarády, které pozvou ke stolu.

DÍLNA

V tomto centru děti pracují s materiály a nástroji, se kterými se setkávají v dílnách svých rodičů a prarodičů. Základ tvoří ponk se svěrákem, kladívky, hřebíky, kleštěmi, pilkami, šroubováky, šroubky a dalšími pomůckami. Děti mohou řezat menší kusy dřeva, zatloukat hřebíky, vyrábět různé věci z přírodnin, z krabic a kartónů. Koutek je umístěn ve větší vzdálenosti od klidových center.

ATELIÉR

Ateliér je centrum plné tvořivosti a fantazie. Děti zde mají prostor vyjádřit své pocity, dojmy a zážitky prostřednictvím výtvarných činností a za pomoci výtvarného umění. Osvojují si různé výtvarné techniky a ke své tvorbě využívají širokou škálu pomůcek. K dispozici jsou pastelky. voskovky, suché a olejové pastely, temperové a vodové barvy, štětce, tuše, špejle, čtvrtky, barevné papíry, lepidla, malířské zástěry, nůžky, nitě, bavlny a další tvořivé materiály.

ZAHRADA

Za pomoci rodičů se nám podařilo vytvořit centra aktivit také na zahradě. Děti mají k dispozici prostornou kuchyňku s nádobím a stolečky, velkou stojací váhu, dřevěná kolečka a další koutky s nabídkou různorodých činností.