Začít spolu
Připravujeme

Fotky z našich interaktivních místností

PROČ „ZAČÍT SPOLU“?

Díky malému kolektivu známe velmi dobře každé dítko a svobodně ho necháváme rozvíjet se dle jeho tempa a zájmu.

Někdy je velmi těžké některé děti zaujmout a spoustu z nich má problém plnit zadaný úkol. Stále jsme přemýšlely, jak na ně a napadlo nás připravit jim více aktivit k tématu, kdy si mohou děti zvolit jen nějaké z nich nebo všechny, podle zájmu… A najednou se začali zapojovat i ti „bojkotáři“ a nám to přišlo naprosto úžasné… Začaly jsme více zkoumat koncept alternativního směru „Začít spolu“ a už jsem se z něj nevynořily. Tato metoda klade důraz na svobodu, individuální rozvoj a svébytnost, což samozřejmě nevylučuje dodržovat jasná pravidla chování a respektovat je.

Děti touží poznávat svět a učit se vlastní činností. Učení je přirozenou součástí jejich života…Centra aktivit velmi propojujeme s jógou, muzikoterapií, aromaterapií, zpíváním manter a malováním mandal… Toto vše pomáhám dětem vracet se do středové osy a harmonizovat je. Během všech činností je vyučující součástí týmu a v roli průvodce dětí na jejich vzdělávací cestě.