Školka

Info a ceník

V naší školce přivítáme děti ve věku 3 – 7 let. Díky malému kolektivu je dětem poskytována individuální péče, která pomáhá všestranně rozvíjet každou dětskou osobnost dle svého tempa a zájmu. Pomáhá nám k tomu především koncept „Začít spolu“, kdy je kladen důraz na svobodu, individuální rozvoj a svébytnost, což samozřejmě nevylučuje dodržovat jasná pravidla chování a respektovat je. Děti touží poznávat svět a učit se vlastní činností. Učení je přirozenou součástí jejich života. Program je uzpůsoben zájmu dětí. Každý den je naprosto odlišný a děti zažívají stále nové a nové věci. Tvoříme dětem (mimo jiné) učební koutky, říká se jim „centra aktivit“ a děti si vybírají dle svého zájmu, který koutek navštíví. Každý koutek nabízí jiný druh činnosti a děti tak rozvijí různé druhy inteligence – jazykově-verbální, logicko-matematickou, tělesně-pohybovou, zvukově-hudební, atd. Centra aktivit velmi propojujeme s jógou, muzikoterapií, aromaterapií, zpíváním manter a malováním mandal. Toto vše pomáhám dětem vracet se do středové osy a harmonizovat je. Během všech činností je vyučující součástí týmu a v roli průvodce dětí na jejich vzdělávací cestě. Každou středu dopoledne docházíme do krásného jógového studia Yoga Movement, kde s dětmi prožíváme různé příběhy skrz naší oblíbenou jógu.

 

CENÍK ŠKOLKA (3 – 7 let)

 

Jsme plátci DPH. Cena v ceníku je uvedena již včetně 21% DPH a zahrnuje vzdělávání v programu „Začít spolu“, 1x týdně pronájem jógového studia, doprovod dětí do jógového studia, logopedickou prevenci a předškolní přípravu, stravování, výukové a výtvarné potřeby, akce pro děti pořádané DC i externími poskytovateli (divadlo, návštěva kouzelníka, zvířátek, atd.).

 

11 830,- Kč / měsíční paušál / celodenní program každý den

 

7 660,- Kč / měsíční paušál / dopolední program každý den (7:30-13h)

 

V případě zájmu o účast dítěte na odpoledních aktivitách nabízíme možnost kombinace dopoledního a celodenního programu, a to v následujících variantách:

 

9 050,- Kč / měsíční paušál / kombinace dopoledního a celodenního programu

(1 prodloužený den v týdnu)

 

9 750,- Kč / měsíční paušál / kombinace dopoledního a celodenního programu

(2 prodloužené dny v týdnu)

 

10 440,- Kč / měsíční paušál / kombinace dopoledního a celodenního programu

(3 prodloužené dny v týdnu)

 

11 140,- Kč / měsíční paušál / kombinace dopoledního a celodenního programu

(4 prodloužené dny v týdnu)

 

200,- Kč / hodinová sazba

 

Rezervační poplatek 2000,- Kč. Při nástupu do MŠ bude rezervační poplatek odečten od paušálu. V případě nenastoupení, rezervační poplatek propadá.

 

Odpolední aktivity (kroužky) – (angličtina, hudebně – pohybový, jóga, muzikohrátky a zpívání manter, keramika) nejsou součástí paušálu a platí se zvlášť.

 

 

 

Číslo účtu: 289364429/0300