OD ZÁŘÍ 2019 PRO VÁS OTEVÍRÁME:

NOVÝ KROUŽEK GOLFU

Jelikož je naše dětské centrum jazykově, sportovně a společensky zaměřené, nabízíme spoustu zajímavých kroužků, kde si každé dítko najde to pravé právě pro něj. Kroužky jsou určené jak dětem navštěvující dětské centrum, tak i ostatním dětem.

Kroužek se otevře při minimální počtu pěti dětí.

 

Nabídka kroužků od září 2019:

Golf (3-7let) (pátek 09:30-10:30) – pro děti navštěvující dětské centrum

Logopedická prevence a předškolní příprava (5-7let) (úterý 14:00-14:45) – pro děti navštěvující dětské centrum

Logopedická prevence a předškolní příprava (3-4roky) (úterý 14:45-15:30) – pro děti navštěvující dětské centrum

Keramika (3-7let) (pondělí 5:00-17:00)

Hudebně pohybový kroužek (2,5-4roky) (středa 15:00-16:00)

Hudebně pohybový kroužek (4-7let) (středa 16:00-17:00)

Jóga, muzikohrátky a zpívání manter pro nejmenší (2.5-4roky) (čtvrtek 15:00-16:00)

Jóga, muzikohrátky a zpívání manter pro předškoláky (4-7let) (čtvrtek 16:00-17:00) 

Anglický jazyk  (Po 16-17, ST 16-17, Pá 15-16) – pouze pro děti navštěvující dětské centrum

 

Každý z těchto kroužků je originální, plný zajímavých a kreativních nápadů.

 

Hudebně-pohybový kroužek je kroužek pro děti, které baví pohyb, pohybové hry, tanec, říkanky, písničky a poznávání nových pohybových činností s pomůckami. Vše je vedeno hravou a veselou formou. Kromě rozvíjení jemné a hrubé motoriky se děti učí trpělivosti, spolupráce v kolektivu, ohleduplnosti a podpory. když nám totiž něco nejde, fandíme si a povzbuzujeme se:-).

Kroužkem nás provází maňásek Dráček, se kterým se vždy na začátku přivítáme, sleduje nás a na konci se spolu rozloučíme.

Hudebně pohybový kroužek (2.5-4 roky) menší dětičky zde zažijí spoustu legrace, naučí se nové pohybové říkanky, písničky, zazpívají si s hudebním doprovodem a zahrají si na různé hudební nástroje. Během tohoto kroužku děti rozvíjí jak jemnou, tak hrubou motoriku právě pomocí hudebně pohybových říkanek, společných pohybových her a tanečků. Využíváme různé pomůcky, jako je psychomotorický padák, kužely, tyče, obruče, barevné míčky, tunel a spoustu dalších zajímavých pomůcek.

Vzhledem tomu, že tento je kroužek koncipovaný jako cvičení bez maminek, je vhodný pro dětičky zvyklé navštěvovat kolektiv a být minimálně hodinku bez maminky!

Vedoucí kroužku: Marta

 

Hudebně pohybový kroužek (4-7 let) naše starší dětičky již umí spoustu pohybových říkanek, ale i zde se učíme nové. Také zpíváme, ale již složitější písničky, učíme se vytleskávat rytmus, poznávat písničky podle melodie a učíme se i samostatný přednes nebo spíš zpěv:-). Vzhledem k tomu, že jsou větší dětičky živější, potřebují hodně pohybu a tak je tato hodina plná společných pohybových her, přidáváme zde i základní cviky a cviky z gymnastiky, tanečky na písničky, protahovací i posilovací cviky ( u problematických partií). Hodně využíváme overbally, fitbally, lavičku, žíněnku a další zajímavé pomůcky.

Vedoucí kroužku: Marta

 

Anglický jazyk je veden pomocí her, příběhů, konverzací a různých pomůcek směřovaných k výuce. Výuku vedou dva maňásci, kteří spolu během vyučovací hodiny neustále konverzují a poté pokládají otázky dětem. Je zde využíváno spoustu didaktický pomůcek, plakátů, obrázků a dalších materiálů. Výuka je pestrá a děti si přirozenou a nenásilnou formou osvojují anglický jazyk.

Vedoucí kroužku: Educa-languages

 

Keramika nabízí dětem práci s kvalitní keramickou hlínou. Děti vytvářejí originální výrobky, kterými určitě udělají radost svým maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům:-). Při keramice děti trénují jemnou i hrubou motoriku, trpělivost, kreativitu a výtvarné cítění. Děti poznávají nový materiál a odlišnosti při práci s ním oproti modelíně a jiným materiálům.  Učíme se používat různé pomůcky na zpracování hlíny, zdobení a vytváření ornamentů. Ze začátku dětem pomáháme, postupem času děti pracují sami pouze pod dozorem:-). Keramické výtvory jsou jedenkrát za měsíc odváženy do keramického ateliéru a vypalovány v peci. Po vypálení děti výtvory mohou namalovat a následně odnést domů.

Vedoucí kroužku: Marta

 

Jóga pro nejmenší musí být hlavně zábavná. Hodina je vedena pomocí maňásků, které bez problému zvládnou každý cvik. Děti rády napodobují. Cvičení probíhá formou různých tématických příběhů. Během cvičení nám slouží spoustu obrázků, kartiček, plyšáků, knížek, kytiček, olejíčků a dalších materiálů. Učíme se básničky, říkanky a písničky, které nám pomáhají zvládnout lépe daný cvik. S dětmi věnujeme pozornost i jemným masážím pomocí kvalitních éterických olejíčků. Masáže děti baví a krásně je zklidní. Díky józe děti prohloubí svůj vzájemný vztah a jsou příjemně naladěny do další aktivity. 🙂

Vedoucí kroužku: Petra

 

Jóga pro předškoláky je pro děti prospěšná po všech stránkách. Děti si osvojují správné držení těla a dosáhnou lepší koordinace. Je velmi prospěšná pro hyperaktivní děti nebo naopak pro děti lenivé. Pomáhá jim vrátit se zpět k jejich středové ose. Vzhledem k věkové skupině těchto dětí se věnujeme již náročnější pozicím a zkoušíme různé variace. Děti baví dělat pokroky a zkoušet různé možnosti svého těla. Věnujeme pozornost také dechu a různým dechovým technikám. Každá hodina je různě tématicky zaměřená. Hodina je složena z rozcvičky a protažení, vlastního tématu hodiny, jógové hry, dechových technik, jemných masáží a závěrečné relaxace.

Vedoucí kroužku: Petra

 

Kromě těchto kroužků nabízíme i individuální jógovou terapii, která je určena dětem s různými problémy jako jsou např. hyperaktivní děti nebo naopak děti lenivé. Pomáhá jim vrátit se zpět k jejich středové ose. Jedná se o tzv. jógu šitou na míru, kdy se terapeut věnuje jednomu dítku a nastaví cviky vhodné přímo pro něj. (viz článek) Tato terapie probíhá vždy v pátek v odpoledních hodinách a lze se na přesném termínu domluvit. Cena terapie je 500Kč/45 minut nebo lze zakoupit permanentku za 4500Kč za 10 lekcí.

 

Ceny kroužků:

380Kč / měsíc (HPK a jóga) – pro děti navštěvující dětské centrum

140Kč / hodina (HPK a jóga) – pro ostatní děti

1200Kč / permanentka na 10 vstupů (1 hodina = 100Kč) (HPK a jóga)

450kč/ měsíc (keramika a AJ) – pro děti navštěvující dětské centrum

150Kč / hodina (keramika a AJ) – pro ostatní děti

1300Kč / permanentka na 10 vstupů (1 hodina = 130Kč) (keramika a  AJ)

 

2500Kč/ měsíc (golf) – pro děti navštěvující dětské centrum

2000Kč/ měsíc (Angličtina) – pro děti navštěvující dětské centrum

0Kč/ měsíc (logopedická prevence a předškolní příprava) – pro děti navštěvující dětské centrum