PONDĚLÍ  
Dopoledne ÚVODNÍ KRUH K TÉMATU (Petra)
17:00 – 17:30 PLAVÁNÍ (SLANÁ VODA), (4 – 5 dětí)
17:30 – 18:00 PLAVÁNÍ (SLANÁ VODA), (4 – 5 dětí)
   
ÚTERÝ  
Dopoledne CENTRA AKTIVIT (Petra)
14:00 – 14:45 LOGOPEDICKÁ PREVENCE Skupina A (5 – 6 let)
14:45 – 15:30 LOGOPEDICKÁ PREVENCE Skupina B (3 – 4 roky)
15:00 – 17:00 KERAMIKA
   
STŘEDA  
Dopoledne YOGA STUDIO  (Petra)
15:00 – 16:00 HUDEBNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK
   
ČTVRTEK  
Dopoledne CENTRA AKTIVIT  (Petra)
15:00 – 16:00 JÓGA A MUZIKOTERAPIE Skupina A (3 – 4 roky)
16:00 – 17:00 JÓGA A MUZIKOTERAPIE Skupina B (5 – 6 let)
   
PÁTEK  
Dopoledne ZÁVĚREČNÝ KRUH – HODNOCENÍ (Petra/Marta/Anežka)
15:30 – 16:30 ANGLIČTINA