Denní program Jeslí

 

7:30                otevírací doba centra, příchod dětí, snídaně

7:45                volná hra dětí

8:30                dopolední svačina

9:00                dopolední činnosti – střídání výtvarných, rozumových, pracovních, hudebních a

  pohybových činností rozvíjející jemnou i hrubou motoriku, logické myšlení, paměť,

  estetické a hudební cítění

10:00              pobyt venku, na terase nebo na zahrádce

11:00              převlékání, hygienické návyky před obědem

11:30              oběd

12:00              čtení pohádky, spánek

14:30              odpolední svačina

15:00              volná hra dětí nebo možnost účasti na kroužku

16:00              volná hra dětí, při pěkném počasí pobyt venku na terase nebo na zahrádce

17:00              druhá odpolední svačina

17:30              konec provozní doby