TÝDENNÍ PLÁN – JESLIČKY

 

OD – DO

 

         1.6. – 5.6. 2020

                           

 

 TÉMA: DEN DĚTÍ 😊

 

 

         

 

           

             PONDĚLÍ

 

                                AKCE PRO DĚTI – „DEN DĚTÍ“

–             SOUTĚŽE, SKÁKACÍ HRAD A JINÉ RADOSTI😊

 

      Rozvoj smyslového vnímání, prosociálního chování, jemné i hrubé motoriky, trpělivosti, paměti, slovní zásoby, vyjadřování, logického myšlení,

          úchopových schopností, koordinace pohybu, radosti ze samostatné i

                                  společné činnosti a výsledku

 

 

         

       

         

               ÚTERÝ

 

 

 

 

 

      

            VÝROBA ČEPIČKY – LEPENÍ VYRAŽENÝCH ŠABLON NA

                         ŠABLONU ČEPIČKY, UČÍME SE ŘÍKANKU

 

    Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, úchopových schopností, 

    koordinace pohybu, samostatnosti, trpělivosti, paměti, slovní zásoby a

                     vyjadřování, vnímání rytmiky, radosti z činnosti

 

 

 

 

              STŘEDA

 

 

 

DODĚLÁNÍ ČEPIČKY – LEPENÍ BAMBULKY NA ŠPIIČKU, PŘIVÁZÁNÍ GUMIČKY, OPAKUJEME SI ŘÍKANKU

 

      Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, úchopových schopností,

            koordinace pohybů, samostatnosti i spolupráce, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, radosti z činnosti a výsledku, vnímání

                                                          rytmiky

 

 

 

 

            ČTVRTEK

 

 

 

 

   PRÁCE S PRACOVNÍM LISTEM – PUZZLE – SKLÁDÁNÍ HOLČIČKY A

                           CHLAPEČKA, OPAKOVÁNÍ ŘÍKANKY

 

           Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, samostatnosti,

   úchopových schopností, koordinace pohybů, trpělivosti, samostatnosti i 

  spolupráce, logického myšlení, vnímání rytmiky, slovní zásoby, paměti a

                          vyjadřování, radosti z činnosti i výsledku

 

 

 

 

PÁTEK

 

        VOLNÝ DEN – VOLNÁ HRA A ČINNOSTI DLE VÝBĚRU DĚTÍ 😊,

                                       OPAKOVÁNÍ ŘÍKANKY

 

 

      Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, úchopových schopností, koordinace pohybu, samostatnosti i spolupráce, prosociálního chování, slovní zásoby, vyjadřování, paměti, vnímání rytmiky, radosti ze společné činnosti