TÝDENNÍ PLÁN – JESLIČKY

 Téma: MALÍ ZAHRADNÍČCI II

Týdenní plán platí od-do

13.5.-17.5.2019

 

 

              

          

          

            PONDĚLÍ

 

 

 

 

POVÍDÁNÍ O ZAHRADĚ, O KYTIČKÁCH, BYLINKÁCH, ZALÉVÁNÍ BYLINEK ZASAZENÝCH MINULÝ TÝDEN, ZPÍVÁNÍ PÍSNIČEK ČTEME SI OBRÁZKOVOU POHÁDKU ,,O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování,  úchopové schopnosti, koordinace pohybu, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, hudebního cítění, vnímání rytmiky

 

 

 

             

              

              ÚTERÝ

 

 

 

ČTEME SI OPĚT POHÁDKU „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE“ – ROZBOR POHÁDKY, HRAJEME PEXESO S OBRÁZKY TÉTO POHÁDKY, ZPÍVANÍ TÉMATICKÝCH PÍSNIČEK

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, úchopových schopností a koordinace pohybu, prosociální chování,  trpělivosti, radost z činnosti i výsledku, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, vnímání rytmiky, hudeb.cítění, logického uvažování

 

 

 

            

             STŘEDA

 

 

 

PRÁCE NA ZAHRÁDCE, PLEVELENÍ ZÁHONU, ZALÉVÁNÍ ZÁHONU A ZAHRADY, ZPÍVÁNÍ TEMATICKÝCH PÍSNIČEK

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování,  samostatnosti i spolupráce, trpělivosti, radost z činnost i výsledku, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, hudeb.cítění

         

             ČTVRTEK

LETNÍ FOCENÍ

 
PÁTEK

OSETÍ ZAHRADY TRAVNÍM SEMENEM, ZALÉVÁNÍ NAŠÍ ZAHRÁDKY, ZPÍVÁNÍ TÉMATICKÝCH PÍSNIČEK (ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY, ŠLA NANYNKA DO ZELÍ, TRAVIČKA ZELENÁ, ATD.)

Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, prosociální chování, trpělivosti, spolupráce i samostatnosti, úchopové schopnosti, koordinace pohybu, radost z činnosti i výsledku, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, hudeb.cítění