TÝDENNÍ PLÁN – JESLIČKY

 Téma: PRÁZDNINY JSOU TADY

Týdenní plán platí od-do

15.7. – 19.7.2019

 

 

 

 

 

PONDĚLÍ

 

 

 

POVÍDÁME SI O TOM, CO ZNAMENÁ TŘÍDIT ODPAD, ŘÍKÁME SI, CO MŮŽEME TŘÍDIT, PROČ JE POTŘEBA TŘÍDIT, UKAZUJEME SI JAK VYPADAJÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD A JAKOU MAJÍ BARVU

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, poznávaní zvyků a barev,  slovní zásoby, představivosti, trpělivosti, vyjadřování, paměti

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

 

 SPOLEČNÁ MALBA KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD ŠTĚTCEM A BARVOU

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, prosociální chování, správného úchopu štětce, koordinace pohybu, paměti, vyjadřování, slovní zásoby, samostatnosti, trpělivosti, radost z činnosti

 

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

ROZPOZNÁVÁNÍ A TŘÍDĚNÍ VYSTŘIŽENÝCH OBRÁZKŮ ( PET LAHVE, PAPÍR, PLECHOVKY, ATD…)

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, úchopové schopnosti, trpělivosti, samostatnosti, radost z činnosti, logického myšlení, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

             ČTVRTEK

NALEPENÍ POMALOVANÝCH KONTEJNERŮ NA ČTVRTKU A NALEPENÍ VYSTŘIŽENÝCH OBRÁZKŮ ( PET LAHVE, PAPÍR, PLECHOVKY, ATD…) K NIM

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, prosociální chování,  úchopové schopnosti, koordinace pohybu, logického myšlení, samostatnosti i spolupráce, radost z činnosti i výsledku, slovní zásoby, paměti a vyjadřování
PÁTEK

TŘÍDÍME ODPAD VE ŠKOLCE A JDEME ODPAD VYHODIT (ROZPOZNÁNÍ ODPADU, SPRÁVNÉ BARVY KONTEJNERU, ATD)

Rozvoj smyslového vnímání, prosociálního chování, logického myšlení, slovní zásoby, paměti a vyjadřování, jemné i hrubé motoriky, úchopových schopností, radost z činnosti i výsledku