TÝDENNÍ PLÁN – JESLIČKY

 

OD – DO

 

24.2.- 28.2.2020

 

                           

 

 Téma:ZIMNÍ KRAJINA

 

 

              

          

          

            PONDĚLÍ

 

 

 

 

 POVÍDÁNÍ O ZIMĚ, CO SE V ZIMĚ DĚJE S KRAJINOU, JAKÉ MÁME POČASÍ, CO SI OBLÉKÁME, ABY NÁM NEBYLA ZIMA, JAKÉ JSOU ZIMNÍ SPORTY, UČÍME SE POHYBOVOU ŘÍKANKU „BÍLÉ VLOČKY,

                                           HVĚZDNÉ NEBE“

     

 

     Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, trpělivosti, radost z

 činnosti, logického myšlení, procvičování paměti, vyjadřování, slovní

                                      zásoby, vnímání rytmiky

 

 

 

 

             

              

              ÚTERÝ

 

 

 

 

 

       PŘÍPRAVA NA OBRÁZEK ZIMNÍ KRAJINY – MALBA STROMU A HORY ŠTĚTCEM A TEMPEROU, OPAKOVÁNÍ POHYBOVÉ ŘÍKANKY

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, správného držení štětce, koordinace pohybu, spolupráce, trpělivosti, radosti z činnosti i výsledku, vyjadřování, slovní zásoby, paměti, vnímání rytmiky

 

 

 

 

            

             STŘEDA

 

 

 

 

POKRAČOVÁNÍ V OBRÁZKU ZIMNÍ KRAJINY – MALBA SNĚHOVÝCH VLOČEK PRSTOVOU BARVOU, OPAKOVÁNÍ POHYBOVÉ ŘÍKANKY

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, koordinace pohybu, samostatnosti i spolupráce, trpělivosti, radost z činnosti i výsledku, procvičování paměti, vyjadřování, slovní zásoby, vnímání rytmiky, výtvarného cítění

 

 

 

 

 

            ČTVRTEK

 

POKRAČOVÁNÍ V OBRÁZKU ZIMNÍ KRAJINY – TVORBA ZASNĚŽENÉHO STROMU A HORY – SYPÁNÍ HRUBÉ MOUKY, OPAKOVÁNÍ POHYBOVÉ ŘÍKANKY

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, úchopových schopností, koordinace pohybu, samostatnosti, trpělivosti, vyjadřování, slovní zásoby, paměti, vnímání rytmiky, radosti z činnosti i výsledku, kreativity

 

 

 

 

 

              PÁTEK

 

DODĚLÁNÍ OBRÁZKU ZIMNÍ KRAJINY – TVORBA ZASNĚŽENÉ ZEMĚ NALEPENÍM VATY, OPAKOVÁNÍ POHYBOVÉ ŘÍKANKY

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, samostatnosti, úchopových schopností, koordinace pohybu, radost z činnosti i výsledku, trpělivosti, vyjadřování, slovní zásoby, paměti, vnímání rytmiky, výtvarného cítění