TÝDENNÍ PLÁN – JESLIČKY

 

OD – DO

 

11.11. – 15.11.2019

 

 

 

Téma: POHÁDKOVÝ TÝDEN

 

              

          

          

            PONDĚLÍ

 

 

 

 

 

DIVADÉLKO „ Pralidi“ – AKCE PRO DĚTI

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, poznávací činnost, trpělivosti, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti

 

 

 

             

              

              ÚTERÝ

 

 

 

 

POVÍDÁME SI O VČEREJŠÍM DIVADÉLKU, CO SE VE HŘE ODEHRÁVALO A KDO TAM VYSTUPOVAL, POVÍDÁME SI, KDO BYL PRAČLOVĚK, JAK ŽIL, JAK SE OBLÉKAL, CO JEDL  A JAK LOVIL – PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ, ŘÍKÁME SI ŘÍKANKU „PRAČLOVĚK“

 

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, trpělivost, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, logického myšlení

 

 

 

            

             STŘEDA

 

 

 

ČTEME SI KNÍŽKU ,, Človíčkova dobrodružství“… Jak se poprvé probudil a Jak si poprvé vykřesal jiskřičku – ROZBOR PŘÍBĚHŮ, PROHLÍŽENÍ OBRÁZKŮ, OPAKOVÁNÍ ŘÍKANKY

 

Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, trpělivosti, radost z činnost, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, logického myšlení

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

ZAČÍNÁME TVOŘIT SPOLEČNÝ OBRÁZEK PRAVĚKU 😊 – MALBA TRÁVY ŠTĚTCEM A TEMPEROU, LEPENÍ TRHANÉHO PAPÍRU JAKO JESKYNĚ, OPAKOVÁNÍ ŘÍKANKY

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, prosociální chování, trpělivosti, správného úchopu štětce, úchopových schopností, koordinace pohybu, samostatnosti, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, kreativity a výtvarného cítění

 

 

 

 

              PÁTEK

 

DODĚLÁVÁNÍ SPOLEČNÉHO OBRÁZKU – LEPENÍ OBRÁZKŮ PRALIDÍ, MAMUTA, TVORBA OHNIŠTĚ – MALBA PRST.BARVOU + LEPENÍ MAČKANÉHO KREPOVÉHO PAPÍRU, OPAKOVÁNÍ ŘÍKANKY

 

 

Rozvoj smyslového vnímání, jemné motoriky, prosociální chování, úchopových schopností, koordinace pohybu, samostatnosti i spolupráce, trpělivosti, radost z činnosti, slovní zásoby, vyjadřování, procvičování paměti, kreativity a výtvarného cítění