7:30     otevírací doba centra, příchod dětí, snídaně

7:45     volná hra dětí

8:30    ranní cvičení (pondělí, středa a pátek – v úterý plavání, ve čtvrtek návštěva solné jeskyně)

8:45     dopolední svačina

9:15     řízená dopolední činnost dle tématu týdne v českém nebo anglickém jazyce dle programu – činnost výtvarná, pracovní, rozumová, poznávací atd.

10:00   zpívání s hudebními nástroji

10:15   pobyt venku, na terase, na zahrádce, procházky, výlety, rozvoj pohybových schopností pomocí sportovních aktivit

11:15   převlékání, hygienické návyky před obědem

11:30   oběd

12:00   čtení pohádky, spánek

14:30   odpolední svačina

15:00   volná hra dětí nebo možnost účasti na kroužku v českém jazyce

16:00   volná hra dětí, při pěkném počasí pobyt venku na terase nebo na zahrádce

17:00   druhá odpolední svačina

17:30  konec provozní doby